Bilgi Sorunlarına Ontolojik Yaklaşım

Bilgi ve varlık sorunları başlangıcından bu yana felsefe sorunlarının iki ana kümesini, epistemoloji (ya da mantık) ile metafizik (ya da varlıkbilim) felsefenin üç ana disiplininden ikisini meydana getirmektedir. Felsefe tarihi boyunca bu iki bilgi alanından bazen birisi, bazen diğeri öne çıkmış; yüzyılımızda, özellikle de yüzyılın ikinci yarısında belirgin olarak öne çıkan ise epistemoloji olmuş, varlık felsefesi oldukça ikincil bir disiplin konumuna düşmüştür. Bu nedenle, günümüz felsefesinde bilgi ve dil felsefesi tartışmalarının diğerlerinden daha ağırlıklı bir yer tuttukları görülür.

20’nci yüzyıl felsefesinin bir özelliği olarak nitelenebilecek olan bu durum, her şeyden önce bilgi sorunlarının kök saldığı varlık sorunlarının ya da bilginin konu edindiği varolanlar düzeyinin göz ardı edilmesiyle açıklanabilir. Zira bilme edimine, bilinenin varolanla kurduğu yeni bir bağlantı, bilgiye de bu bağlantının bir ürünü olarak varolana katılan yeni bir şey diye bakıldığında, bilmede görülen temel unsurların epistemolojinin sınırları dışına taştığı görülür. Başka bir ifadeyle, bilgi sorunları varlık sorunlarıyla da kesişmekte, bilgi ve varlık alanlarının sınırlarında bazı bilgikuramsal sorunlar yer almaktadır.

Tarih:04 Kasım 2017

Saat: 10:00

Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi

B Salonu

CKM Felsefe Seminerleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Harun Tepe

Ücretsiz

Seminer

İlginizi Çekebilir

baymavislotbarportbet