Atölye: Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak

SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) iş birliğiyle altı yıldır düzenlenen tartışma ve üretim odaklı fotoğraf programları, Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak atölyesiyle devam ediyor. Nur Koçak’ın 8 Ocak’tan itibaren Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sunulan sergisi Mutluluk Resimlerimiz paralelinde hazırlanan atölye, sanatçı inisiyatifi Torun‘un mekân desteğiyle Ankara’da gerçekleştirilecek. Koçak’ın kendi aile albümlerine dayalı fotogerçekçi resimlerinden yola çıkarak GAPO’nun koordinasyonuyla hazırlanan programın yürütücülüğünü ressam Gökhun Baltacı, yazar Pelin Buzluk ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer yapacak. Katılımcılarla aile fotoğraflarının kişisel tarih yazımının yanı sıra, aile kavramı ve aileye mahsus ortak hafızanın oluşumundaki yeri incelenecek.

Sırasıyla 1888 ve 1900’de piyasaya çıkarılan Kodak Camera ve Brownie marka makineler, fotoğrafı daha geniş kitlelerce ulaşılabilir hâle getirerek amatörler arasında yaygınlaşan bir pratiğe dönüştürdü. Endüstrileşme öncesinin yaşam ve üretim alanları aynı olan geleneksel yapıda, köklü ve büyük ailelerinden ev dışında çalışan, zamanla yarışan, modern çekirdek aile yapısına geçişle birlikte anılar gitgide birleştirici bir rol üstlendi. Bu zorlu görev için en uygun araç olan ve albümlerde özenle bir araya getirilen aile fotoğrafları, gelecek nesillere aktarılacak bir arşiv koleksiyonu teşkil ederken duruşlardan kıyafetlere detaylarla döneminin “ideal aile”sini tanımlayıp kutsayan temsiller olageldi.

Aileyi Fotoğrafla Oluşturmak atölyesinde katılımcılar, “aile imgesi”, “ortak geçmiş”, “hafıza”, “aile içi roller”, “günümüz ailesi” ve “sonradan edinilmiş aile” gibi kavramlarla aile fotoğraflarının ilişkisini yorumlayıp sorgulayan işler geliştirecek. Aile albümlerini ya da buluntu arşiv malzemelerini kullanarak üretim yapabilecekleri gibi yeni çekecekleri fotoğraflarla da çalışabilecekler. Bu doğrultuda atölye yürütücüleri, hem kendi pratikleri üzerinden fikir alışverişleri aracılığıyla katılımcıları yönlendirecek hem de üretim sürecine katılacak.

12 kişilik atölyeye (Türkçe) katılım için 13 Ocak Pazartesi gece yarısına kadar online başvuru formunun doldurulması ve bir veya iki seri biçiminde hazırlanmış, en fazla 30 fotoğraflık bir dijital portfolyo linkinin forma eklenmesi gereklidir. GAPO tarafından seçilen katılımcılarla 15 Ocak Çarşamba günü iletişime geçilerek hangi yürütücüyle çalışacakları bildirilecektir.

18 Ocak Cumartesi

11.00-12.30 Yürütücüler ve katılımcılar tanışıyor; atölye içeriği, süreç ve beklentiler tartışılıyor.

14.00-18.00 Genel katılıma açık sunumlar

– Gülsüm Depeli (Hacettepe Üniversitesi Kültürlerarası İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) ile “Aile İmgesi: Tarihsel Bir Bakış”

– Gülbin Özdamar Akarçay (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı Öğretim Üyesi) ile “Vernaküler ve Etnografik Bir Hazine Olarak Aile Albümleri”

– Naz Önen (Başkent Üniversitesi İletişim Tasarımı Programı Araştırma Görevlisi) ile “Fotoğrafla Hatırlama ve Unutma: Aile Albümü, Kişisel Arşivler, Buluntu ve Efemera”

19 Ocak Pazar

11.00-13.00 Yürütücüler, önceki üretimlerine dair birer sunumun ardından bu oturuma kadarki süreçte atölyeyle ilişkili ne tür çalışmalar yaptıklarını ve eski işleriyle olası bağları anlatıyor.

14.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, gruplar hâlinde çalışmaya başlayıp fikirlerini masaya yatırıyor ve yol haritalarını belirliyor.

25 Ocak Cumartesi

11.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, bir haftalık süreçte neler yaptıklarını ve devamında nasıl bir yol izleyeceklerini değerlendiriyor.

9 Şubat Pazar

11.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar gruplar hâlinde çalışmaya devam ederken projeler ve sunum biçimleri şekilleniyor.

15 Şubat Cumartesi

11.00-18.00 Yürütücüler ve katılımcılar, bugüne kadar yaptıkları işleri birlikte inceleyerek ertesi günkü sunum için son hazırlıkları yapıyor.

16 Şubat Pazar

15.00-18.00 Genel katılıma açık sunumlar

Yürütücüler ve katılımcıların atölye kapsamında ürettikleri işler sunuluyor.

SALT Ankara

18 Ocak – 16 Şubat 2020

Torun (Kavaklıdere Mah. Bestekar Cad. No: 38/3 Çankaya)

İlginizi Çekebilir

süperbetin giriş