2. Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar

Yeryüzü İçin Adalet Sorusu

Soyların kırıldığı, tükendiği, eko-dengelerin bozulup yeni dengelerin kurulduğu ve birçok bilim insanının “Antroposen/Kapitalosen” olarak adlandırdığı bu dönemde, yeryüzüyle doğrudan ve adil ilişkiler kurma imkânlarını arıyoruz.

Ekolojik felaketlerin, yıkıcı iktidar ağlarının ve ilişki biçimlerinin olağanlaştığı bir zamanda, “Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Temaslar” konferansımızın ikincisinde, yeryüzü için adalet sorusunu gündeme alıyoruz. Farklı varoluşların birbirine teyellendiği; yeni yakınlıkların, akrabalıkların kurulduğu; varoluşun “birçokları ile bir arada oluş”u imlediği bir yaşamın imkânını, adaletin sınırlarında ve çoğulluklarında aramak mümkün mü? Yeryüzüyle doğrudan ve adil ilişkilerin imkânlarını ararken soyların kırıldığı, tükendiği, eko-dengelerin bozulup yeni dengelerin kurulduğu ve birçok bilim insanının “Antroposen/Kapitalosen” olarak adlandırdığı bu dönemde, karşılaşmalardan, temastan ve yaşamın kuruluşuna imkan veren pratiklerden bahsetmenin adalet kavramı ile ilişkisini disiplinlerarası perspektiflerle nasıl ele alabiliriz?

Hak savunuculuğu ile bir arada yaşam çağrıları hangi sınır bölgelerde bir araya gelebilir? Taş, toprak, hayvan, su, insan, hava, ağaç ve tohum gibi yeryüzünün tüm unsurları, adalet sorusunun ne ölçüde özneleri olabilir? Adaleti “merhamet” ve “vicdan” kavramlarının rolünü yeniden düşünerek, bu kavramların insanmerkezcilik ile ilişkisini tartışarak ele almak mümkün mü? Adaleti tesis etmenin yollarını ararken, insan merkezli bir sorumluluk anlayışının ötesine nasıl geçilebilir? Söz konusu olan kimin için, ne için, ne ölçüde adalet? Şiddetin, kıyımın, yerinden etmenin, yok etmenin insanları ve insan-dışı varlıkları giderek artan bir şiddetle hedef aldığı günümüzde, bu minval üzere adalet sorusuna cevap aramanın, yeni sorular sormanın ve ilişkiler kurmanın elzem olduğunu düşünen herkesi konferansımıza bekliyoruz.

Tarih: 9-10 Mayıs 2018, Çarşamba & Perşembe

Saat: 9:30 – 17:00

Yer: Rektörlük Konferans Salonu, Güney Kampüs

Etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

İlginizi Çekebilir